Narcissisme og Selvmodsigende Værdier 

Det er ikke ualmindeligt, at narcissister fremhæver værdier som venlighed, ærlighed og kærlighed, men deres handlinger stemmer måske ikke overens med disse principper. Denne adfærd genkendes ofte hykleri eller "emotionel manipulation". Her er en opdeling af denne modsætning:

 1. Projektion af positive træk:

  • Narcissister kan projicere et billede af sig selv som venlige, ærlige og kærlige personer, især offentligt eller når det tjener deres interesser. De kan bruge disse træk som en måde at opnå social godkendelse eller beundring.
 2. Virkelighed kontra adfærd:

  • Modsætningen opstår, når deres faktiske adfærd ikke stemmer overens med de værdier, de hævder at følge. Bag lukkede døre eller i mere intime indstillinger kan narcissister engagere sig i manipulerende eller sårende adfærd, der mangler ægte venlighed eller ærlighed.
 3. Manipulationstaktik:

  • Narcissister er dygtige til manipulation og kan bruge tilsyneladende positive værdier til at kontrollere andre. For eksempel kan de bruge forventningen om venlighed til at skabe skyld eller kontrollere dem omkring dem. Dette kan skabe forvirring og selv tvivl hos deres ofre.
 4. Mangel på empati:

  • En central karakteristika ved narcissisme er manglende ægte empati. Selvom de måske forstår sociale normer og forventninger, er deres evne til virkelig at forstå og dele andres følelser begrænset. Dette kan resultere i adfærd, der ser venlig ud på overfladen, men mangler ægte følelsesmæssig forbindelse.
 5. Egocentrisk motivation:

  • Narcissister prioriterer ofte deres egne behov og ønsker over andres. Enhver tilsyneladende venlighed eller kærlighed, de viser, kan være motiveret af ønsket om at opretholde kontrol, modtage beundring eller opfylde deres eget dagsorden.

At håndtere en narcissist kan være udfordrende, især når deres ord og handlinger er inkonsekvente. Det er afgørende at fastlægge og opretholde sunde grænser, være opmærksom på manipulationstaktik og søge støtte fra venner, familie eller professionelle, om nødvendigt. At forstå, at den tilsyneladende venlighed kan være et redskab til manipulation snarere end en ægte udtryk for empati, er et vigtigt skridt i håndteringen af ​​forhold til narcissistiske individer.


Hvordan kommer du i gang:

Jeg glæder mig, til at møde dig og dele denne terapeutiske rejse sammen. 

Sammen kan vi, skabe en bro mod et sundere og mere opfyldende liv.